ไม่มีหมวดหมู่

/ไม่มีหมวดหมู่
24 12, 2563

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีปูผิวพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.16-005 สายบ้านท่าโพธิ์-บ้านทุ่งน้อย หมู่ 1 บ้านท่าโพธิ์ ตำบลทุ่งน้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 1300 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 1 สายทาง

By | 2021-03-08T11:19:25+00:00 ธันวาคม 24th, 2563|Categories: ประกาศราคากลาง/สอบราคา, ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคสล_compressed

30 07, 2562

โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเมศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

By | 2019-10-10T08:47:41+00:00 กรกฎาคม 30th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

11 03, 2562

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

By | 2019-03-13T11:17:15+00:00 มีนาคม 11th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ประกาศลานกีฬาอเนกประสงค์