ไม่มีหมวดหมู่

/ไม่มีหมวดหมู่
23 12, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-03-08T14:24:58+00:00 ธันวาคม 23rd, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา, ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 9 รายการ

30 07, 2562

โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเมศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

By | 2019-10-10T08:47:41+00:00 กรกฎาคม 30th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

11 03, 2562

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

By | 2019-03-13T11:17:15+00:00 มีนาคม 11th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ประกาศลานกีฬาอเนกประสงค์