ประชาสัมพันธ์มาตราการประหยัดกระดาษ

///ประชาสัมพันธ์มาตราการประหยัดกระดาษ

ประชาสัมพันธ์มาตราการประหยัดกระดาษ

ประชาสัมพันธ์มาตราประหยัดกระดาษ
1. ใช้เอกสารทั้ง 2 หน้า เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ คัดแยกประเภทของกระดาษโดยจัดทำกล่องแยก
ประเภทของกระดาษ ได้แก่ กล่องกระดาษใช้แล้วหน้าเดียว กล่องกระดาษใช้แล้วสองหน้า
2 ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุมทั้งการประชุมภายใน และภายนอก
ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ อีเมล เครือข่ายสังคมออนไลน์ อินทราเน็ต คิวอาร์โค้ด
3. นำกระดาษกลับมาใช้ใหม่ โดยจัดตั้งจุดเก็บกระดาษใช้แล้วหน้าเดียวในพื้นที่ส่วนกลางของหน่วยงาน
และรณรงค์ให้บุคลากรนำกระดาษที่ได้จากการรวบรวมนำกลับมาใช้ใหม่

แสดงความคิดเห็น
By | 2024-06-12T17:40:01+07:00 มิถุนายน 12th, 2567|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author: