ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.16-010 สายคลองชลประทานซี 40 หมู่ที่6 บ้านท่ายา ตำบลทุ่งน้อย

/, ข่องกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.16-010 สายคลองชลประทานซี 40 หมู่ที่6 บ้านท่ายา ตำบลทุ่งน้อย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.16-010 สายคลองชลประทานซี 40 หมู่ที่6 บ้านท่ายา ตำบลทุ่งน้อย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

แสดงความคิดเห็น

About the Author: