เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านของนางบุญยิ่ง รอดเรือง บ้านเลขที่ 34 ม.2 ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โดยสามารถควบคุมเพลิงได้ในประมาณ 10.30 น. จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือที่จะร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ ให้กับบ้านผู้ประสบภัยในครั้งนี้โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งน้อย (ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน) หรือทางโทรศัพท์ 056-903478 หรือ facebook : เทศบาลตำบลทุ่งน้อย

///เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านของนางบุญยิ่ง รอดเรือง บ้านเลขที่ 34 ม.2 ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โดยสามารถควบคุมเพลิงได้ในประมาณ 10.30 น. จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือที่จะร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ ให้กับบ้านผู้ประสบภัยในครั้งนี้โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งน้อย (ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน) หรือทางโทรศัพท์ 056-903478 หรือ facebook : เทศบาลตำบลทุ่งน้อย

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านของนางบุญยิ่ง รอดเรือง บ้านเลขที่ 34 ม.2 ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โดยสามารถควบคุมเพลิงได้ในประมาณ 10.30 น. จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือที่จะร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ ให้กับบ้านผู้ประสบภัยในครั้งนี้โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งน้อย (ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน) หรือทางโทรศัพท์ 056-903478 หรือ facebook : เทศบาลตำบลทุ่งน้อย

แสดงความคิดเห็น
By | 2023-02-24T14:23:45+00:00 กุมภาพันธ์ 24th, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author: