ประชุมการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย และสัดส่วนประชาคมระดับตำบล

//, ข่าวประชาสัมพันธ์/ประชุมการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย และสัดส่วนประชาคมระดับตำบล

ประชุมการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย และสัดส่วนประชาคมระดับตำบล

แสดงความคิดเห็น
By | 2023-02-13T14:12:37+07:00 มกราคม 26th, 2566|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author: