ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.16-007 สายคลองชลประทานซี 60 หมู่ที่2 บ้านท่านา ตำบลทุ่งน้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 2,680 เมตร หนา 0.15 เมตร

/, จัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.16-007 สายคลองชลประทานซี 60 หมู่ที่2 บ้านท่านา ตำบลทุ่งน้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 2,680 เมตร หนา 0.15 เมตร

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.16-007 สายคลองชลประทานซี 60 หมู่ที่2 บ้านท่านา ตำบลทุ่งน้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 2,680 เมตร หนา 0.15 เมตร

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ร

แสดงความคิดเห็น

About the Author: