ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค9327 พิจิตร หมายเลขครุภัณฑ์ 011-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

/, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค9327 พิจิตร หมายเลขครุภัณฑ์ 011-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค9327 พิจิตร หมายเลขครุภัณฑ์ 011-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์

แสดงความคิดเห็น

About the Author: