ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร และผู้เสริฟอาหาร เข้ารับการอบรมดังกล่าวในวันที่ 24 สิงหาคม 2565

///ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร และผู้เสริฟอาหาร เข้ารับการอบรมดังกล่าวในวันที่ 24 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร และผู้เสริฟอาหาร เข้ารับการอบรมดังกล่าวในวันที่ 24 สิงหาคม 2565

แสดงความคิดเห็น
By | 2022-08-05T08:48:09+00:00 สิงหาคม 5th, 2565|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author: