เทศบาลตำบลทุ่งน้อยได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากพายุโดยการมอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อทำการซ่อมแซมในส่วนที่ได้รับความเสียหาย

///เทศบาลตำบลทุ่งน้อยได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากพายุโดยการมอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อทำการซ่อมแซมในส่วนที่ได้รับความเสียหาย

เทศบาลตำบลทุ่งน้อยได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากพายุโดยการมอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อทำการซ่อมแซมในส่วนที่ได้รับความเสียหาย

แสดงความคิดเห็น
By | 2021-09-29T13:36:45+00:00 กันยายน 29th, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author: