นายสุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.พิจิตร เขต 3 พร้อมด้วย คุณปุณณรีย์ ศรีบุศกร ปฏิบัติหน้าที่ตัวแทน ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า มอบชุดเครื่องนอนและน้ำดื่ม ให้แก่สถานที่กักกัน(LQ) รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ตำบลทุ่งน้อย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการก่อสร้างสถานที่กักกัน(LQ) ตำบลทุ่งน้อย โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อยและคณะผู้บริหารฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบสิ่งของและต้อนรับ

///นายสุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.พิจิตร เขต 3 พร้อมด้วย คุณปุณณรีย์ ศรีบุศกร ปฏิบัติหน้าที่ตัวแทน ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า มอบชุดเครื่องนอนและน้ำดื่ม ให้แก่สถานที่กักกัน(LQ) รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ตำบลทุ่งน้อย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการก่อสร้างสถานที่กักกัน(LQ) ตำบลทุ่งน้อย โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อยและคณะผู้บริหารฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบสิ่งของและต้อนรับ

นายสุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.พิจิตร เขต 3 พร้อมด้วย คุณปุณณรีย์ ศรีบุศกร ปฏิบัติหน้าที่ตัวแทน ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า มอบชุดเครื่องนอนและน้ำดื่ม ให้แก่สถานที่กักกัน(LQ) รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ตำบลทุ่งน้อย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการก่อสร้างสถานที่กักกัน(LQ) ตำบลทุ่งน้อย โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อยและคณะผู้บริหารฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบสิ่งของและต้อนรับ

แสดงความคิดเห็น
By | 2021-08-04T10:18:53+00:00 กรกฎาคม 27th, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author: