นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อยพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งน้อยออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัย(น้ำท่วม)เพื่อรับทราบปัญหาและดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น

///นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อยพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งน้อยออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัย(น้ำท่วม)เพื่อรับทราบปัญหาและดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อยพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งน้อยออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัย(น้ำท่วม)เพื่อรับทราบปัญหาและดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น

แสดงความคิดเห็น
By | 2021-09-10T09:04:37+00:00 กันยายน 10th, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author: