วัดทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

///วัดทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

วัดทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

วัดทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

ประวัติวัดทุ่งน้อย เดิมมีชื่อว่าวัดราษฎร์บูรณะ นายหนุน บุญเพชร เป็นเจ้าของที่ดินบริเวณนั้น ได้พบพระแท่นพระพุทธรูปเก่าแก่ จึงขออนุญาติสร้างบูรณะวัด เมื่อปี พ.ศ.2401 โดยมีพระสมุห์โกมล มาเป็นเจ้าอาวาสและเป็นผู้นำสร้างขึ้นมา ต่อมาวัดได้เจริญรุงเรื่องขึ้นมาตามลำดับ มีเสนาสนะต่างๆมากมาย โดยมีลำดับรายนามเจ้าอาวาสดังนี้ 1.พระสมุห์โกมล 2.พระสมุห์สง่า 3.พระอาจารย์ผิน 4.พระอาจารย์ดำ 5.พระอาจารย์หนู 6.พระครูศรีโสภณ 7.พระอาจารย์ผล 8.พระอาจารย์ช้อย 9.พระอาจารย์ฟุ้ง 10.พระอาจารย์เงิน 11.พระอาจารย์แห 12.เจ้าอธิการกวี 13.พระอธิการแผ้ว 14.เจ้าอาธิการประสิทธิ์ 15.เจ้าอธิการบรรจง 16.พระอธิการประสพ 17.พระครูพิพัฒธรรมโกศล หรือหลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งน้อย ถึงปัจจุบัน (ธี โพทะเล)

แสดงความคิดเห็น
By | 2018-03-13T14:13:30+07:00 มีนาคม 13th, 2561|Categories: สถานที่สำคัญ|0 Comments

About the Author: