รับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งน้อย

//, อัพเดตสถานการณ์/รับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งน้อย

รับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งน้อย

กองคลังเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ประชาสัมพันธ์รับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งน้อย

แสดงความคิดเห็น
By | 2018-03-11T15:59:03+07:00 มีนาคม 10th, 2561|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, อัพเดตสถานการณ์|0 Comments

About the Author: