10.1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

//10.1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
26 04, 2565

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

By | 2022-04-26T08:48:33+07:00 เมษายน 26th, 2565|Categories: 10.1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต|0 Comments

คู่มือปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

10 03, 2565

แจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2565

By | 2023-05-25T11:09:46+07:00 มีนาคม 10th, 2565|Categories: 10.1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต|0 Comments

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางบุญเลียม  จันทร์เชื้อ บ้านเลขที่ 11/2 หมู่ที่ [...]

30 12, 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

By | 2021-04-27T11:17:01+07:00 ธันวาคม 30th, 2563|Categories: 10.1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต|0 Comments

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

16 06, 2563

แนวการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

By | 2020-06-16T13:21:14+07:00 มิถุนายน 16th, 2563|Categories: 10.1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต|0 Comments

คู่มือปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต