กิจกรรมเทศบาล

//กิจกรรมเทศบาล
1 04, 2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งน้อยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในพื้นที่ตำบลทุ่งน้อย ในวันที่ 31 มีนาคม 2563

By | 2020-04-01T09:44:31+00:00 เมษายน 1st, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล|0 Comments

28 11, 2562

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

By | 2019-11-29T10:31:42+00:00 พฤศจิกายน 28th, 2562|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวเทศบาล|0 Comments

25 11, 2562

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

By | 2019-11-29T10:25:00+00:00 พฤศจิกายน 25th, 2562|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวเทศบาล|0 Comments

11 10, 2562

การแข่งขันเรือยาวพื้นบ้าน 7 ฝีพาย ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ วัดทุ่งน้อย

By | 2019-10-18T10:12:04+00:00 ตุลาคม 11th, 2562|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเทศบาล|0 Comments