กิจกรรมเทศบาล

//กิจกรรมเทศบาล
24 05, 2564

เทศบาลตำบลทุ่งน้อย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งน้อย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล อสม. ออกเชิญชวนเคาะประตู​บ้าน ให้ประชาชนลงทะเบียน​จองสิทธิ​ฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีน

By | 2021-06-02T11:04:52+00:00 พฤษภาคม 24th, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

1 04, 2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งน้อยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในพื้นที่ตำบลทุ่งน้อย ในวันที่ 31 มีนาคม 2563

By | 2020-04-01T09:44:31+00:00 เมษายน 1st, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล|0 Comments