ประกาศ แจ้งให้เจ้าของสุนัขและแมว มาขึ้นทะเบียน เพื่อรับบริการฉีดวคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

///ประกาศ แจ้งให้เจ้าของสุนัขและแมว มาขึ้นทะเบียน เพื่อรับบริการฉีดวคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ประกาศ แจ้งให้เจ้าของสุนัขและแมว มาขึ้นทะเบียน เพื่อรับบริการฉีดวคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

แสดงความคิดเห็น
By | 2023-01-27T11:21:51+00:00 มกราคม 27th, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author: