23 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลทุ่งน้อย นำโดย นางทองใบ บุญกลิ่น นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อย มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงสำรวจเส้นทางในแม่น้ำพิจิตรเก่า เนื่องจากน้ำมีปัญหาเน่าเหม็น สาเหตุเกิดจากก่อนหน้านี้ลำน้ำแห้งขอดมีวัชพืชเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเมื่อถึงหน้าฝนมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและไม่สามารถไหลลงแม่น้ำยมได้ทันจึงทำให้วัชพืชที่อยู่ใต้น้ำเน่าเสียทั้งลำน้ำ เบื้องต้นได้นำกังหันน้ำลงเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำก่อน ประสานไปยังสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตรขอรับการสนับสนุน กากน้ำตาลและสาร พด.6 เพื่อราดลงบันเทาการเน่าเสียของน้ำจึงสำรวจเส้นทางการลำเลียงน้ำหมักทางเรือ และก่อนนี้ได้ประสานแนวทางการแก้ปัญหาไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรแล้ว ทั้งนี้ขอขอบคุณทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เกี่ยวข้องทุกๆท่านที่ช่วยนำเรือลงแม่น้ำให้

///23 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลทุ่งน้อย นำโดย นางทองใบ บุญกลิ่น นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อย มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงสำรวจเส้นทางในแม่น้ำพิจิตรเก่า เนื่องจากน้ำมีปัญหาเน่าเหม็น สาเหตุเกิดจากก่อนหน้านี้ลำน้ำแห้งขอดมีวัชพืชเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเมื่อถึงหน้าฝนมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและไม่สามารถไหลลงแม่น้ำยมได้ทันจึงทำให้วัชพืชที่อยู่ใต้น้ำเน่าเสียทั้งลำน้ำ เบื้องต้นได้นำกังหันน้ำลงเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำก่อน ประสานไปยังสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตรขอรับการสนับสนุน กากน้ำตาลและสาร พด.6 เพื่อราดลงบันเทาการเน่าเสียของน้ำจึงสำรวจเส้นทางการลำเลียงน้ำหมักทางเรือ และก่อนนี้ได้ประสานแนวทางการแก้ปัญหาไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรแล้ว ทั้งนี้ขอขอบคุณทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เกี่ยวข้องทุกๆท่านที่ช่วยนำเรือลงแม่น้ำให้

23 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลทุ่งน้อย นำโดย นางทองใบ บุญกลิ่น นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อย มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงสำรวจเส้นทางในแม่น้ำพิจิตรเก่า เนื่องจากน้ำมีปัญหาเน่าเหม็น สาเหตุเกิดจากก่อนหน้านี้ลำน้ำแห้งขอดมีวัชพืชเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเมื่อถึงหน้าฝนมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและไม่สามารถไหลลงแม่น้ำยมได้ทันจึงทำให้วัชพืชที่อยู่ใต้น้ำเน่าเสียทั้งลำน้ำ เบื้องต้นได้นำกังหันน้ำลงเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำก่อน ประสานไปยังสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตรขอรับการสนับสนุน กากน้ำตาลและสาร พด.6 เพื่อราดลงบันเทาการเน่าเสียของน้ำจึงสำรวจเส้นทางการลำเลียงน้ำหมักทางเรือ และก่อนนี้ได้ประสานแนวทางการแก้ปัญหาไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรแล้ว ทั้งนี้ขอขอบคุณทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เกี่ยวข้องทุกๆท่านที่ช่วยนำเรือลงแม่น้ำให้

แสดงความคิดเห็น
By | 2021-09-23T15:08:50+00:00 กันยายน 23rd, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author: