เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำนวยความสะดวกในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่เกษตร หมู่ที่ 3

///เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำนวยความสะดวกในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่เกษตร หมู่ที่ 3

เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำนวยความสะดวกในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่เกษตร หมู่ที่ 3

แสดงความคิดเห็น
By | 2021-10-06T11:50:47+00:00 ตุลาคม 6th, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author: