เทศบาลตำบลทุ่งน้อยร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินการจัดทำสถานที่กักกันโรคท้องที่ (LQ) เพื่อรองรับผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัดมาในพื้นที่ในตำบลทุ่งน้อย

///เทศบาลตำบลทุ่งน้อยร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินการจัดทำสถานที่กักกันโรคท้องที่ (LQ) เพื่อรองรับผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัดมาในพื้นที่ในตำบลทุ่งน้อย

เทศบาลตำบลทุ่งน้อยร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินการจัดทำสถานที่กักกันโรคท้องที่ (LQ) เพื่อรองรับผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัดมาในพื้นที่ในตำบลทุ่งน้อย

แสดงความคิดเห็น
By | 2021-08-03T12:07:29+00:00 กรกฎาคม 23rd, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author: