นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ประสบอุทกภัย(นาข่าว) บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งน้อย พร้อมหารือแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัย

///นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ประสบอุทกภัย(นาข่าว) บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งน้อย พร้อมหารือแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัย

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ประสบอุทกภัย(นาข่าว) บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งน้อย พร้อมหารือแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัย

แสดงความคิดเห็น
By | 2021-10-06T11:53:25+00:00 ตุลาคม 6th, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author: