คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

///คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการจัดทำรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของอปท. คู่มือการปฏิบัติงานคัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แสดงความคิดเห็น
By | 2020-06-18T10:41:09+00:00 มิถุนายน 18th, 2563|Categories: 5. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน|0 Comments

About the Author: