กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งน้อยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในพื้นที่ตำบลทุ่งน้อย ในวันที่ 31 มีนาคม 2563

///กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งน้อยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในพื้นที่ตำบลทุ่งน้อย ในวันที่ 31 มีนาคม 2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งน้อยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในพื้นที่ตำบลทุ่งน้อย ในวันที่ 31 มีนาคม 2563

แสดงความคิดเห็น
By | 2020-04-01T09:44:31+00:00 เมษายน 1st, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล|0 Comments

About the Author: