ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

///ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

img129

แสดงความคิดเห็น