จดหมายข่าว เทศบาลตำบลทุ่งน้อย ประจำเดือน ม.ค.61

///จดหมายข่าว เทศบาลตำบลทุ่งน้อย ประจำเดือน ม.ค.61

จดหมายข่าว เทศบาลตำบลทุ่งน้อย ประจำเดือน ม.ค.61

ดาว์นโหลด จดหมายข่าว

  •  เทศบาลตำบลทุ่งน้อยจะทำการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ   ทุกอาทิตย์แรกของทุกๆเดือน
  • กองคลังเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ประชาสัมพันธ์รับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้กองคลัง เทศบาลตำบล   ทุ่งน้อย
  • กองคลังเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ฝากประชาสัมพันธ์ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 2561- 2564 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงสิ้นเดือน เมษายน 2561 ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งน้อย

กิจกรรมเทศบาล ประจำเดือน ม.ค. 61

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561

  • กิจกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งน้อย
  • กิจกรรมแข่งขันกีฬาชุมชน/หมู่บ้านต้านยาเสพติด ตำบลทุ่งน้อย ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาวัดทุ่งน้อย
  • กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ อปท.อำเภอโพทะเล  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
แสดงความคิดเห็น
By | 2018-03-10T11:47:08+00:00 มกราคม 8th, 2561|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author: