จดหมายข่าว เทศบาลตำบลทุ่งน้อย ประจำเดือน ก.พ.61

///จดหมายข่าว เทศบาลตำบลทุ่งน้อย ประจำเดือน ก.พ.61

จดหมายข่าว เทศบาลตำบลทุ่งน้อย ประจำเดือน ก.พ.61

ดาว์นโหลด จดหมายข่าว

  • เทศบาลตำบลทุ่งน้อยจะทำการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ  ทุกอาทิตย์แรกของทุกๆเดือน
  • กองคลังเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ประชาสัมพันธ์รับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้กองคลัง เทศบาลตำบล   ทุ่งน้อย
  • กองคลังเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ฝากประชาสัมพันธ์ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 2561- 2564 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงสิ้นเดือน เมษายน 2561 ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งน้อย

กิจกรรมเทศบาลประจำเดือน ก.พ. 61

  • การประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย (2561-2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งน้อย
  • กิจกรรมการแสดงและการค้าสินค้าชุมชน ในโครงการตลาดประชารัฐ   ณ ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
  • การส่งประกวดครอบครัวร่มเย็น จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร CK HALL

 

แสดงความคิดเห็น
By | 2018-03-10T11:46:05+00:00 กุมภาพันธ์ 8th, 2561|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author: