ประชาสัมพันธ์ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 2561- 2564

//, อัพเดตสถานการณ์/ประชาสัมพันธ์ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 2561- 2564

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 2561- 2564

กองคลังเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ฝากประชาสัมพันธ์ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 2561- 2564

แสดงความคิดเห็น
By | 2018-03-10T12:24:22+00:00 ธันวาคม 12th, 2560|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, อัพเดตสถานการณ์|0 Comments

About the Author: