ทำเนียบผู้บริหาร

//ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร 2018-03-21T16:40:23+00:00

ทำเนียบผู้บริหาร

นายดิเรก ศักดิ์ดี
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อย

นายอุบล  สุขหร่อง
รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อย

นายจงรัก  อาสว่าง
รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อย

นายสุรศักดิ์  เมืองฤทธิ์
เลขานุการนายกฯตำบลทุ่งน้อย

นายบำรุง  อ่อนน้อม
ที่ปรึกษานายกฯตำบลทุ่งน้อย